Referanser

2022: Endring av detaljreguleringsplan for Hov, oppvekstsenter og fotballbane, Midtre Gauldal kommune.

2021: Detaljreguleringsplan for Fritidsparken Kåsen, Oppdal kommune.

2021: Detaljreguleringsplan for Husby hyttefelt, Tomma, Nesna kommune.

2021: Områdereguleringsplan for Andslimoen, næring og forretning, Målselv kommune.

2021: Detaljreguleringsplan for Strandskog næringsområde, Sortland kommune

2021: Detaljreguleringsplan for Moan Boligområde, Rindal kommune.

2020: Områderegulering av Berkåk sentrum, Rennebu kommune.

2020: Detaljreguleringsplan for Sørånegga, bærekraftig hyttebygging, Rennebu kommune.

2020: Oppdal brannstasjon, Oppdal kommune.

2020: Detaljreguleringsplan for Nordeng III, Nerskogen, Rennebu kommune.

2020: Detaljreguleringsplan for Nesøya, Surnadal kommune.

2020: Detaljreguleringsplan for Frøya flyplass, Frøya kommune.

2020: Detaljregulering for Oppdal fjellmat og fjellfisk, Skoresbruhølen, Oppdal kommune.

2020: Detaljreguleringsplan for Solbakken, Rennebu kommune.

2020: Detaljregulering for Liøya næringsområde, Midtre Gauldal kommune.

2019: Detaljregulering for Korsvegbotnan boliger og brannstasjon, Melhus kommune.

2019: Detaljregulering for Rønningen panorama, Melhus kommune.

2019: Detaljregulering for Søberg Midtre, Melhus kommune.

2019: Detaljreguleringsplan for Oppdal Fjellmat og Fjellfisk ved Skoresbruhølen, Oppdal kommune.

2019: Detaljreguleringsplan for Granslettet hytteområde, Rennebu kommune.

2018: Detaljreguleringsplan for Myran boligfelt, Oppdal kommune.

2018:  Detaljreguleringsplan for Kirkvollen industriområde, Tydal kommune.

2018:  Detaljreguleringsplan for Nustadsenteret, Meråker kommune.

2018:  Detaljreguleringsplan for Korsvegbotnan, Melhus kommune.

2018:  Detaljreguleringsplan for Grønningen, Roan kommune.

2018:  Detaljreguleringsplan for Sunna, Rindal kommune.

2018:  Detaljreguleringsplan for Tevellia, Meråker kommune.

2017: Detaljreguleringsplan for Pulden museumsområde, Meråker kommune.

2017:  Plankart for detaljreguleringsplan for Langtjønnåsen hyttegrend, Rindal kommune.

2017:  Detaljreguleringsplan for Langvatnet opplevelsesområde, Rindal kommune.

2017:  Detaljreguleringsplan for Tronsetbakken boligområdet, Meråker kommune.

2017:  Detaljreguleringsplan for Øygarden Nordvik, Surnadal kommune.

2017:  Detaljreguleringsplan for Jensvikhågen, Steigen kommune.

2017:  Detaljreguleringsplan for Stangvik oppvekstsenter, Surnadal kommune.

2017:  Detaljreguleringsplan for Trondskogen II, Rennebu kommune.

2017:  Detaljreguleringsplan for Solgrenda hytteområde, Oppdal kommune.

2016:  Områdereguleringsplan for Sunna, Rindal kommune.

2016:  Områdereguleringsplan for Bogøy næringsområde, Steigen kommune.

2016:  Områdereguleringsplan for Gjevilvassveiene, Oppdal kommune.

2016:  Detaljreguleringsplan for Rabben marina, Frøya kommune.

2015:  Reguleringsplan for Løkkjveien boligområde, Rennebu kommune.

2015:  Reguleringsplan for Samsjøveien hytteområde, Midtre Gauldal kommune.

2015:  Detaljreguleringsplan for Prestegården boligfelt, Holtålen kommune.

2015:  Detaljreguleringsplan for Ålen sentrum – nord for Lidarende, Holtålen kommune.

2015:  Detaljreguleringsplan for Engan steinbrudd og massetak, Holtålen kommune.

2015:  Reguleringsplan for Enlihaugen hytteområde, Midtre Gauldal kommune.

2015:  Detaljreguleringsplan for Langnesvika næringsområde, Steigen kommune.

2014:  Delaljreguleringsplan for Nordvoll hytteområde, Rindal og Surnadal kommune.

2014:  Områdereguleringsplan for Rindal sentrum. Rindal kommune.

2014:  Områdereguleringsplan for Igltjønna (friluftsområde og langrennsanlegg), Rindal kommune.

2014:  Områdereguleringsplan for Oppdal sentrum, Oppdal kommune.

2014:  Detaljreguleringsplan for Moøya næringspark, Støren, Midtre Gauldal kommune.

2014:  Reguleringsplan for Rønningan næringsområde (næring og masseuttak), Holtålen kommune.

2014:  Reguleringsplan for Mardalsmoen fritidsbebyggelse i Eikesdalen, Nesset kommune.

2014:  Endring av tre reguleringsplaner for fritidsbebyggelse ved Feren,Fersdalen, Finskebukta og Vargmyrfeltet, Meråker kommune.

2014:  Reguleringsplan for Driva – Skorems bru (bla. flomforebygging), Oppdal kommune.