Om oss

Plankontoret er et plansamarbeid mellom kommunene Rennebu, Oppdal, Rindal, Holtålen, Midtre Gauldal, Meråker, Tydal og Aure.

 

Plankontoret er det eldste plansamarbeidet av sitt slag i Norge, og har vært i drift siden 1977. Antall medlemskommuner har økt, men kjernevirksomheten har hele tiden vært kommune- og arealplanlegging. Vi har bred og solid kompetanse innen areal- og samfunnsplanlegging, og vår viktigste oppgave er å levere planarbeid for våre deltakerkommuner. I tillegg lager vi planer for offentlige og private oppdragsgivere over hele landet. 

Vi holder til i Rennebu kommunehus på Berkåk med satelittkontor på innovasjonssenteret på Krux i Oppdal. Vi er organisert som et kommunalt oppgavefellesskap etter kommunelovens kap. 19

Org.nr: 974 78 0380