Referanser

Kommuneplanens arealdel

2023: Kommuneplanens arealdel, Rennebu kommune.

2022: Kommuneplanens arealdel, Midtre Gauldal kommune.

2020: Kommuneplan for Holtålen kommune. Bestemmelser og retningslinjer.

2019: Kommuneplanens arealdel, Oppdal kommune.

2016: Kommunedelplaner Singsås-Forsetmoen, Midtre Gauldal kommune.

2014: Kommuneplanens arealdel, Roan kommune.

2014: Kommuneplanens arealdel, Oppdal kommune.

2014: Kommuneplanens arealdel, Orkdal kommune.

2014: Kommuneplanens arealdel, Meråker kommune.

2014: Kommuneplanens arealdel for Rennebu kommune.

2013: Kommuneplanens arealdel for Andøy kommune.

2013: Kommunedelplan for E6 Ulsberg – Løklia. Rennebu og Midtre Gauldal kommune.

2012: Kommunedelplan for rv 3 Hedmark grense – Ulsberg. Rennebu kommune.

2012: Kommuneplanens arealdel for Skaun kommune.

Kommuneplanens samfunnsdel

2019: Kommuneplanens samfunnsdel for Holtålen komune.

2019: Kommuneplanens samfunnsdel for Oppdal kommune.

2018: Kommuneplanens samfunnsdel for Rindal kommune.

2014: Kommuneplanens samfunnsdel for Roan kommune.

2014: Kommuneplanens samfunnsdel for Osen kommune.

2013: Kommuneplanens samfunnsdel for Rennebu kommune.

Planstrategi

2021: Planstrategi for Oppdal kommune.

2021: Planstrategi for Rennebu kommune

2021: Planstrategi for Snåsa kommune.