Snøskuterløyper i Meråker
Meråker kommune har engasjert Plankontoret til å utføre utredninger i forbindelse med utvidelse av snøskuterløypenettet. Utredningen omfatter bl.a. støy, sikkerhet, friluftsliv og natur.