Mulighetsstudie
Plankontoret har fått i oppdrag fra Holtålen kommune å utarbeide en utviklingsvurdering av områdene ved og rundt smeltehyttene på Eidet og Dragås. Det innebærer utforskning av muligheter for områdeløft for turister og samtidig skape en levelig møteplass for lokalbefolkningen. Som et resultat vil mulighetsstudie hjelpe med videre beslutning hos Holtålen kommune.