Sandbekkhaugen, Oppdal
Loft Eiendom Oppdal ved Bjørnar Klein Reinertsen har engasjert Plankontoret til å bistå i utarbeidelsen av en detaljreguleringsplan for Sandbekkhaugen ved Stølen i Oppdal. Formålet med planen er å legge til rette for 4 stk. 4-mannboliger med fritidsleiligheter. Planområdet ligger ca. 170 m nordøst for starten på skiheisen i Stølen.