Rikstad masseuttak
Plankontoret på Berkåk er engasjert til å bistå i utarbeidelsen av en detaljeringsplan for utvidelse av eksisterende masseuttak i Rikstadgrenda, som ligger ca. 2 km nord for Å i Orkland.

Det varsles nå oppstart på denne planen og innspill med synspunkter kan sendes innen den 01.11.021 til:

- eller til

- Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu

Lese mer om saken?
Oppstartsvarsel
Referat fra oppstartsmøte
Planinitiativ
Saksprotokoll - forespørsel om utvidelse