Nytt boligformå i Oppdal
Fordi Høgmo barnehage utvides der barnehagen ligger, ønsker Oppdal kommune å endre regulert område for barnehageformål i P.K. Gorseths veg til boligformål. Det er planer om å regulere 6 boligtomter, innkjørsler samt areal til gang- og sykkelveg.