Oppdal Fritidspark
Kåsen er et skogområde i utkanten av Oppdal sentrum som brukes mye som frilufts- og nærturområde. Formålet med reguleringsplanen er å regulere inn godkjente og gjennomførte tiltak, samt å avklare rammer for videre utvikling av anleggene i området.