Naturmangfold i Oppdal
Som et viktig verktøy og kunnskapsgrunnlag i arbeidet med revidering av arealdelen bistår Plankontoret Oppdal kommune i arbeidet med kommunedelplan for naturmangfold. Planen skal vise hvordan kommunen kan bidra til å ta vare på naturmangfoldet i sitt planarbeid.