Mulighetsstudie, mobilitet i Oppdal sentrum
Plankontoret hjelper Oppdal kommune med å foreta en samlet utredning av klimavennlige transportløsninger i sentrum. Arbeidet har hovedfokus på myke trafikanter. Utredningen skal videre inneholde planer for grøntområder og sosiale myldrearealer samt fremtidige parkeringsløsninger.