Høgmo barnehage
Høgmo bhg. trenger større plass og Plankontoret skal bistå Oppdal kommune med detaljregulering av utvidelse av barnehageformålet med tilhørende infrastruktur.