Plankontoret har fått i oppgave å utarbeide klima- og energiplan for Midtre Gauldal kommune. Kommunens hovedfokus i dette arbeidet er å prioritere de områdene som kommunen selv har mulighet til å påvirke.
Planen vil ha som mål å bygge videre på allerede igangsatt klimaarbeid i ulike sektorer i kommunen.