Detaljregulering av Støren idrettspark på Soknesøran i Midtre Gauldal. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av redskapshus for lagring av utstyr som nyttes til drift av idrettsparken. Dette skal også romme sanitæranlegg. I tillegg skal planen vurdere plassering av ny fotballhall, nytt klubbhus endring av turløype gjennom området, atkomst og parkering samt vise eksisterende gapahuk og grillhytte.

 Spørsmål kan rettes til Audhild Bjerke på tlf: 72 42 81 63 eller Andreas Gustafsson på tlf:72 42 81 68.