Formålet med planforslaget som Plankontoret utarbeider på vegne av Oppdal Fjellmat og Fjellfisk AS går ut på å legge til rette for bygging av et landbasert oppdrettsanlegg for ørret med tilhørende infrastruktur.