Plankontoret jobber med endring av reguleringsplan for Granslettet i Rennebu kommune. Planområdet ligger ca. 1 km nord for Granasjøen, ved den kommunale veien mellom Grindal og Nerskogen. Kart med forslag til endringer og utfyllende informasjon finnes på www.rennebu.kommune.no.