Oppdal kommune har startet opp arbeidet med å lage en strategisk næringsplan. Planarbeidet skal fastsette mål for kommunens næringsutvikling og avklare hvilke tiltak som må prioriteres og hvilke ressurser som er nødvendig for å nå målene. Planen skal legge vekt på langsiktighet og forutsigbarhet.