Det ble i kommunestyret 1.3.17 vedtatt at energi- og klimaplanen vedtatt i 2008 skal revideres i valgperioden. Plankontoret har fått i oppdrag å utarbeide planforslaget for Oppdal kommune. Første trinn i arbeidet med revisjon av energi- og klimaplanen er å utarbeide planprogram, jfr. plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13. Dette arbeidet er nå i gang. Ved spørsmål til dette arbeidet ta kontakt med Audhild på tlf: 72 42 81 63.