Kommuneplanens samfunnsdel
Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel bygger på kommunestyrets vedtak og søknad om å gå inn i det sammenslåtte trøndelagsfylket. Det blir derfor viktig å vurdere mål og strategier for hvordan Rindalssamfunnet funksjonelt skal bli en del av det nye Trøndelagsfylket, og hvordan Rindal kommune skal finne sin rolle som selvstendig kommune i Trøndelag. Lurer du på noe, kontakt Plankontoret ved Leif Conradi Skorem tlf: 72 42 81 67 eller Rindal kommune ved Sivert Dombu tlf 957 85 911.