På oppdrag fra Trebetong AS skal Plankontoret utarbeide detaljreguleringsplan for boliger og brannstasjon på Korsvegbotnan i Melhus kommune. Planområdet ligger på Korsvegen, om lag 200 meter vest for krysset mellom Fylkesveg 708 og Jåravegen.