Oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Liøya næringsområde på Støren i Midtre Gauldal.

Planområdet ligger vest for Støren sentrum, mellom E6 og den kommunale vegen Liøya (gamle E6). Formålet med planarbeidet er tilrettelegging for ny og eksisterende næringsvirksomhet.
Har du spørsmål til dette planarbeidet ta kontakt med Leif Conradi Skorem på tel: 72 42 81 67 eller .