Plankontoret skal på oppdrag fra Meraker Brug utarbeide et planforslag for Tevellia, et fritidsboligområdet som ligger melom E14 og jernbanen, like ved riksgrensen ca. 18 km sørøst for Meråker sentrum.Oppgradering av løsninger for vann og avløp og nye veier fram til flest mulig av tomtene samt ny fritidsbebyggelse er formålet med planen.

Spørsmål kan rettes til Plankontoret og Jostein Kongsvik på tlf: 72 42 81 61.