Reguleringsplan Hamnes fritidspark med masseuttak, Surnadal kommune.
Planområdet omfatter deler av eiendommen gnr/bnr 122/2 og veg over eindommen 122/1. Området skal reguleres for utvidelse av campingplass med utleiehytter og tilhørende infrastruktur, opparbeiding av småbåthavn og båtopplager samt masseuttak for bygging av molo. Det vil også bli tilrettelagt for å kunne ivareta allmenn ferdsel og tilgang til strandsonen. Har du spørsmål til dette planarbeidet ta kontakt med Plankontoret og Audhild Bjerke på tlf 72 42 81 64.