På oppdrag fra iTrollheimen AS skal Plankontoret utarbeide forslag til reguleringsplan for Langvatnet opplevelsesområde i Helgetunmarka i Rindal kommune. Område skal utvikles til et unikt friluftsområde med allmenn tilgang og opparbeides med bl.a. lavvo, klatrepark, opplevelsessti, zipline og overnattingsmulighet i hytte. Det vil bli lagt vekt på å tilpasse både bebyggelse, installasjoner og aktiviteter til landskap, naturverdier og andre brukere av område.

Har du spørsmål til dette arbeidet, ta kontakt med Jostein Kongsvik Tel: 72 42 61 81.
Se forøvrig iTrollheimen.no.