Grønningen ligger på en halvøy mellom Beskelandsfjorden i øst og Berfjorden i vest. Grunneier og tiltakshaver ønsker å utvikle deler av eiendommen sin slik at den kan bli et godt tilbud til folk som ønsker fritidshus ved sjøen. Det er tenkt etablert 17 nye tomter til fritidsbebyggelse. I tillegg skal området gjøres lettere tilgjengelig for allmennheten ved etablering av turveger. For spørsmål om planarbeidet, ta kontakt med Plankontoret og Audhild Bjerke, tlf 72 42 81 64.