Plankontoret skal utarbeide en reguleringsplan for Hamnes fritidspark i Surnadal kommune. Området er rundt 77 mål stort og omfatter utvidelse av område som i dag er campingplass til fritids- og turistformål, småbåthavn, båtopplag og masseuttak. 

Har du spørsmål ring Audhild Bjerke på tel: 72 42 81 63.