Oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Søberg midtre, Melhus kommune.

Planområdet ligger på Søberg, like ved Søberg stasjon, med avkjørsel fra Melhusvegen. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av boliger i form av leilighetsbebyggelse med tilhørende infrastruktur.

Lurer du på noe ved dette arbeidet, kontakt Plankontoret ved Leif Conradi Skorem Tel: 72 42 81 67