Kommuneplanens arealdel

2022: Kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet, Rennebu kommune.

2022: Kommuneplanens arealdel Midtre Gauldal kommune.

2020: Kommuneplan for Holtålen kommune. Bestemmelser og retningslinjer..

2019: Kommueplan for Oppdal kommune.

2018: Kommunedelplan for kulturminner, Roan kommune

2016: Kommunedelplaner Singsås-Forsetmoen, Midtre Gauldal kommune.

2014: Kommuneplanens arealdel for Roan kommune.

2014: Kommuneplanens arealdel for Oppdal kommune.

2014: Kommuneplanens arealdel for Orkdal kommune.

2014: Kommuneplanens arealdel for Meråker kommune.

2014: Kommuneplanens arealdel for Rennebu kommune.

2013: Kommuneplanens arealdel for Andøy kommune.

2013: Kommunedelplan for E6 Ulsberg – Løklia. Rennebu og Midtre Gauldal kommune.

2012: Kommunedelplan for rv 3 Hedmark grense – Ulsberg. Rennebu kommune.

2012: Kommuneplanens arealdel for Skaun kommune.

Kommuneplanens samfunnsdel

2019: Kommuneplanens samfunnsdel for Holtålen komune.

2019: kommuneplanens samfunnsdel for Oppdal kommune.

2018: Kommuneplanens samfunnsdel for Rindal kommune.

2014: Kommuneplanens samfunnsdel for Roan.

2014: Kommuneplanens samfunnsdel for Osen.

2013: Kommuneplanens samfunnsdel for Rennebu.

Planstrategi

2021: Planstrategi for Oppdal kommune.

2021: Planstrategi for Rennebu kommune

2021: Planstrategi for Snåsa kommune.