Plankontoret er et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens §27 mellom kommunene Rennebu, Oppdal, Rindal, Holtålen, Midtre Gauldal, Meråker og Tydal. Plankontoret holder til i Rennebu kommunehus, på Berkåk.

Plankontoret ble etablert i 1978 og kjernevirksomheten er og har hele tiden vært kommune- og arealplanlegging. I to perioder var også Plankontoret sekretariat for felles regionråd.

I tillegg til å utarbeide planer og utredninger for kommunene i samarbeidet, selger vi også tjenester til andre offentlige og private oppdragsgivere. Dette gir oss en bred kompetanse og erfaring fra ulike deler av landet. 


Org. nr: 974780380.

Vedtekter