Plankontoret søker ny medarbeider

Plankontoret er et samarbeid mellom kommunene Rennebu, Oppdal, Rindal, Holtålen, Midtre Gauldal, Meråker, Tydal, Aure og Selbu. Vi er det eldste plansamarbeidet av vårt slag i Norge, og har vært i drift siden 1977. Antall medlemskommuner har økt, men kjernevirksomheten er og har hele tiden vært kommune- og arealplanlegging. Plankontoret har bred og solid kompetanse innen areal- og samfunnsplanlegging. Vår viktigste oppgave er å levere planarbeid for våre deltakerkommuner. I tillegg lager vi planer for offentlige og private oppdragsgivere over hele landet.

Ønsker du en variert arbeidshverdag med spennende oppgaver innen samfunns- og arealplanlegging sammen med engasjerte kollegaer, så er kanskje DU vår nye medarbeider på Plankontoret. 

Plankontoret holder til på Berkåk i Rennebu og har én plass i kontorlandskap på innovasjonssenteret Krux i Oppdal. Vi er i dag åtte medarbeidere, med variert fagbakgrunn innen samfunns- og arealplanlegging, natur- og utmarksforvaltning, juss og GIS. Sammen med deg vil vi bli ni medarbeidere, for å sikre et bredt fagmiljø og være tilstrekkelig bemannet for våre oppgaver.

Om du blir vår nye medarbeider vil du oppleve en variert jobb i et kollegium som er opptatt av arbeidsmiljø og samhold. Du vil få en rekke spennende oppgaver med folk og fag innenfor hele plansystemet, noen ganger i team, andre ganger med mer selvstendig ansvar. Stillingen gir mulighet til positiv påvirkning i våre mange medlemskommuner og godt samarbeid med svært kompetente fagfolk- og miljø. 

Her får du mulighet til å bo både landlig og sentralt. I vår region har vi fantastiske fjellområder som innbyr til et mangfold av friluftsaktiviteter. Vi har samtidig et velutbygd handelstilbud og kulturliv. Kontorene er lokalisert rett ved gode transportmuligheter med stamvegnett, tog- og bussforbindelser.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Mastergrad primært innen arealplanlegging eller landskapsarkitektur
 • Relevant erfaring innen samfunns- og arealplanlegging
 • Erfaring innen prosjektstyring
 • Erfaring og kjennskap til GIS
 • Løsningsorientert og god til å samarbeide
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Førerkort klasse B og disponere egen bil


 Vi tilbyr

 • 100 % fast stilling
 • Godt arbeidsmiljø med stor takhøyde, hvor det er trygt å være seg selv og alle har omsorg for hverandre
 • Sterkt fagmiljø 
 • Varierte og utviklende arbeidsoppgaver, innenfor fleksible og selvstendige rammer (muligheter til å påvirke egen arbeidshverdag)
 • God lønn, pensjons- og forsikringsordning

Interessert i å vite mer om oss?
Ta kontakt med oss på telefon, e-post eller les mer om oss på våre hjemmesider!

Søknad med CV sendes:

berit@plankontoret.net

Søknadsfrist: 26.07.2024

Søkerlisten kan bli offentliggjort jf. Offentleglova § 25.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktperson: Berit Sæteren, daglig leder, tlf.: 988 82 342, berit@plankontoret.net