Reguleringsarbeid for museumsområdet på Pulden i Meråker kommune. Museet ligger ca. 1,9 km nord for E14 i Meråker sentrum og hensikten med detaljreguleringen er å avgrense området slik at det gir en forutsigbarhet for videre drift og utvikling av museet. Det skal legges til rette for ny parkeringsplass samt henholdsvis fradeling og utvidelse av to boligtomter i området.

Har du spørsmål til planarbeidet ta gjerne kontakt med Plankontoret og Jostein Kongsvik på tlf 72 42 81 61.